Sunday, July 25, 2004

Jezus i Maryja Modlitwa za Żydów ...

Jezus i Maryja
 
 

Modlitwa za Żydów ...

 
O Niepokalana, Najswietsza Maryjo Panno bez grzechu poczeta, módl sie za nami, którzy sie do Ciebie uciekamy... i za wszystkimi, którzy sie do Ciebie nie uciekaja..., a zwlaszcza za zydami, masonami, poganami, innowiercami, niewierzacymi, zatwardzialymi grzesznikami i wszystkimi poleconymi Tobie.

 
Modlitwa  Papieza Jana Pawla II  za Zydow

Boże Abrahama, Proroków, Jezusa Chrystusa,w Tobie zawarte jest wszystko, do Ciebie zmierza wszystko,Ty jesteś kresem wszystkiego.
Wysłuchaj modlitw zanoszonych przez nas za naród żydowski,który - ze względu na swoich przodków - jest Tobie nadal bardzo drogi. 
Obdarz go głęboką świadomością przynależności do jednej rodziny ludzkiej, zamierzonej przez Ciebie i przez Ciebie zgromadzonej. 
Spraw, by wzbudzał w sobie coraz żywsze pragnienie zgłębiania objawionej przez Ciebie prawdy i miłości. Pozwól, by powodowany ludzką solidarnością przechodził od modlitwy do praktykowania sprawiedliwości pomagając innym w szukaniu Ciebie. 
Daj, by każdy z jego członków przez osobistą uczciwość, poprawność obyczajów w życiu prywatnym i publicznym, szacunek dla życia i rodziny przyczyniał się do budowania wspólnoty coraz bardziej; zgodnej z Twoim zbawczym planem. 
Wspomóż, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość między wszystkimi ludźmi i narodami, odkrywał swoje wielkie zadanie objawiania światu Twojego błogosławieństwa. 
Wesprzyj, by spotykał się z szacunkiem i miłością u tych którzy nie rozumieją jeszcze. jego bolesnych doświadczeń, oraz u tych, którzy solidarnie, z poczuciem wzajemnej troski - jednych o drugich, współodczuwają zadane mu głębokie rany. 
Pamiętaj, by jego nowe pokolenia trwały w wierności Tobie i otwierały się na to, co transcendentne, i na to, co stanowi wyjątkową tajemnicę ich powołania. 
Uczyń, by dzięki jego świadectwu cały rodzaj ludzki pojął, że wszystkie narody jeden mają początek i jeden cel ostateczny  -  Boga, którego zbawcze zamiary rozciągają się na wszystkich ludzi.  Amen. 
Jan Paweł II, papież, 1998 
 
Jezus i Maryja Modlitwa za Żydów ...

Jezus i Maryja Modlitwa za Żydów ...

@ 11:10 PM  6 comments

Weblog Directory Zakopane